Boka en demo
Chefen-01-v2-1

Läsvärt

”Att veta när man vet något och att veta när man inte vet något - det är kunskap”

Konfucius (555 f.Kr-479 f.Kr)

Intervju: Lars Sörqvist om kvalitets- och förbättringsarbete i framtiden

Det här är den fjärde delen i en intervjuserie vi gjort med Lars Sörqvist – VD för Sandholm Associates AB – om ämnet ...

Läs hela artikeln

Visste du att strategisk planering kan försämra(!) ditt resultat?

I svenska organisationer är vi jättebra på strategier och långsiktiga planer. Men tyvärr visar forskningen att...

Läs hela artikeln

Intervju: Lars Sörqvist om kostnaden för bristande kvalitet och vikten av ett fungerande förbättringsarbete.

Det här är den tredje delen i en intervjuserie vi gjort med Lars Sörqvist – VD för Sandholm Associates AB, docent vid...

Läs hela artikeln

Intervju:  Lars Sörqvist och förbättringsarbete i praktiken – tre nyckeldimensioner

Det här är andra delen i en intervjuserie vi gjort med Lars Sörqvist – VD för Sandholm Associates AB, docent vid...

Läs hela artikeln

I en föränderlig värld ställs stora krav på det operativa arbetet

Vår omvärld snurrar allt snabbare och i takt med det ökar den globala konkurrensen. För att hålla sig i framkant krävs...

Läs hela artikeln

Intervju: Lars Sörqvist, expert inom kontinuerligt förbättringsarbete

Det här är första delen i vår intervjuserie med Lars Sörqvist. Lars är VD för Sandholm Associates AB, docent vid...

Läs hela artikeln

Sluta göra riskanalyser bara för att möta kraven i certifieringarna!

Gör ni proaktiva riskkartläggningar i er verksamhet? Gör ni det för att certifieringarna ställer krav på att det ska...

Läs hela artikeln

Checklista: Så ser du till att dina system och digitala verktyg fungerar för hybridarbete

 

I många företag och organisationer har hemarbetet nu övergått i hybridarbete. Pandemin tvingade fram nya arbetssätt...

Läs hela artikeln

Så minskar du kostnaderna kopplade till kompetensbrist

Kompetensbrist är ett stort problem för de flesta branscher idag. Snabba förändringar med ständigt nya innovationer,...

Läs hela artikeln

Kompetenshantering och kvalitetsarbete: Thomas Borg, Avarn Security Systems

Vi har träffat Thomas Borg, kvalitets- och miljöansvarig för Avarn Security Systems för att prata om utmaningarna med...

Läs hela artikeln

Prenumerera på vårt innehåll

Våra populäraste inlägg

centuri-202236-kontinuerlig-forbattring-320x320