Boka en demo
Chefen-01-v2-1

Läsvärt

”Att veta när man vet något och att veta när man inte vet något - det är kunskap”

Konfucius (555 f.Kr-479 f.Kr)

Intervju: Lars Sörqvist, expert inom kontinuerligt förbättringsarbete

Det här är första delen i vår intervjuserie med Lars Sörqvist. Lars är VD för Sandholm Associates AB, docent vid...

Läs hela artikeln

Sluta göra riskanalyser bara för att möta kraven i certifieringarna!

Gör ni proaktiva riskkartläggningar i er verksamhet? Gör ni det för att certifieringarna ställer krav på att det ska...

Läs hela artikeln

Checklista: Så ser du till att dina system och digitala verktyg fungerar för hybridarbete

 

I många företag och organisationer har hemarbetet nu övergått i hybridarbete. Pandemin tvingade fram nya arbetssätt...

Läs hela artikeln

Så minskar du kostnaderna kopplade till kompetensbrist

Kompetensbrist är ett stort problem för de flesta branscher idag. Snabba förändringar med ständigt nya innovationer,...

Läs hela artikeln

Kompetenshantering och kvalitetsarbete: Thomas Borg, Avarn Security Systems

Vi har träffat Thomas Borg, kvalitets- och miljöansvarig för Avarn Security Systems för att prata om utmaningarna med...

Läs hela artikeln

Varför är inte kompetenssäkring en integrerad del i alla kvalitetsledningssystem?

I takt med en ökad kvalitetssäkring och automatisering av processer förändras också kraven på medarbetarna. De...

Läs hela artikeln

Kompetenshantering och kvalitetsarbete: Christina Lundell, Unilabs

Att ha en strukturerad kompetenshantering är en viktig del av kvalitetsarbetet för de flesta verksamheter – särskilt...

Läs hela artikeln

Därför fastnar din riskhantering i strategidokumenten

Trots att du och ditt team lägger otaliga timmar på att ta fram strategier för hur problem ska fångas upp och åtgärdas...

Läs hela artikeln

Förläng sommaren!

Äntligen är det dags för sommar och semester. Ett väldigt annorlunda år ligger bakom oss. Ett år där många lärt sig att...

Läs hela artikeln

Långsiktiga och kortsiktiga ekonomiska effekter av att bygga en egen IT-lösning

Innan du beslutar dig för om du ska bygga en egen IT-lösning eller köpa en standardlösning för din verksamhetsledning...

Läs hela artikeln

Prenumerera på vårt innehåll

Våra populäraste inlägg