Chefen-01-v2-1

Läsvärt

”Att veta när man vet något och att veta när man inte vet något - det är kunskap”

Konfucius (555 f.Kr-479 f.Kr)

Brister i informationshantering kostar företag miljoner varje år

Idag är kunskap den viktigaste tillgången i de allra flesta företag. Och kunskapsarbetaren – vars främsta uppgifter...

Läs hela artikeln

Hur kan du säkerställa verksamhetsnytta med din IT-investering?

”Blev det som vi hade tänkt oss och uppnådde vi verksamhetsnytta?” Ett självklart mål för en IT-investering är att...

Läs hela artikeln

Förberedelser för ett framgångsrikt systemprojekt. Så här genomför du förstudien!

Det är ingen lätt uppgift att välja rätt IT-stöd för sitt ledningssystem. IT-stödet ska inte bara uppfylla...

Läs hela artikeln

Högre patientsäkerhet och effektivare administration med integrerad dokumenthantering

Arbetar man med människors liv och hälsa får ingenting gå fel. För att upprätthålla patientsäkerheten kräver...

Läs hela artikeln

Ska du träffa kundreferenser? Vi har listat frågorna du måste ställa!

För att er organisation ska kunna välja rätt systemleverantör krävs det att du gör ett grundligt förarbete genom att...

Läs hela artikeln

Investera i ett nytt IT-system? Vi har listat frågorna du ska ställa till leverantören!

Att utvärdera IT-lösningar är inte lätt. Lösningen ska inte bara uppfylla interna krav och önskemål, den ska också...

Läs hela artikeln

Funderar du på om en certifiering är bra för er verksamhet?

Det finns både för- och nackdelar med att certifiera ett ledningssystem, en produkt, en tjänst, en medarbetare eller...

Läs hela artikeln

Prenumerera på vårt innehåll

Våra populäraste inlägg