Boka en demo
Chefen-01-v2-1

Läsvärt

”Att veta när man vet något och att veta när man inte vet något - det är kunskap”

Konfucius (555 f.Kr-479 f.Kr)

Har du allt på plats för att förvalta och vidareutveckla ert ledningssystem?

Anders Hellborg
Publicerat av: Anders Hellborgden 2021-05-20

Om du funderar på att bygga ett eget IT-stöd för ledningssystem och informationshantering finns en hel del du behöver tänka på inför projektstarten. Men vad många inte planerar inför är det stora arbetet som börjar efter invigningsfesten. 

 

I det här inlägget tipsar vi om 5 saker du behöver säkerställa att din organisation mäktar med och har kunskap om för att förvaltningen och vidareutvecklingen av din IT-lösning ska fungera.

 

Så ser du till att din organisation har kapacitet att ta hand om din IT-lösning för ledningssystem

 

Det är ofta först när systemstöd börjar användas som brister och nya behov upptäcks – dessutom förändras omvärlden i snabb takt vilket kontinuerligt ställer nya krav på våra system. 

 

Det här behöver du ordna:

 

1. Se till att ni har de kompetenser som krävs

 

För att kunna möta utmaningarna kopplade till förvaltning av ditt system behöver du se till att din organisation är bemannad för att kunna hålla systemet fungerande och säkerställa att det dagliga arbetet snurrar på. 

Men det räcker inte; du behöver också ha en agenda för aktiv förvaltning och utveckling, vilket kräver en god förmåga att arbeta proaktivt. Du behöver med andra ord se till att ni har kompetens kring verksamhetsutveckling och förmågan att identifiera framtida behov OCH förmågan att tekniskt kunna ändra i systemstödet.

 

2. Säkerställ att ni har en aktiv dialog för kravställning

 

En vanlig fallgrop är att underskatta den tid det faktiskt tar att arbeta kontinuerligt med vidareutveckling. Även om inget revolutionerande sker i branschen eller i tekniken så behöver ditt system följa din verksamhets utvecklingsresa och hela tiden anpassas efter nya behov. Att samla in synpunkterna, identifiera behov av förändringar i verksamhetsprocesserna och förankra lösningarna i organisationen tar ofta mer tid än man tror.

 

3. Strukturera och prioritera utvecklingen

 

Att ha en plan för i vilken ordning saker och ting ska göras är viktigt för att du inte ska riskera att drabbas av tunnelseende när det gäller systemutveckling. Ett vanligt scenario är att de mest verksamhetskritiska systemen (exempelvis produktionssystem och ekonomisystem) prioriteras medan de andra (som IT-stöd till ledningssystem) kommer i andra hand.

 

4. Glöm inte bort helheten

 

Och när vissa system bortprioriteras påverkas förstås helheten. Om du struntar i att utveckla alla system sitter du ändå till slut med en dåligt fungerande IT-arkitektur. Se därför till att någon i organisationen har fågelperspektiv och ser behoven för hela er systemflora.

 

5. Planera in extra tid till utveckling

 

Och sist men inte minst behöver du se till att ni har ordentligt med tid avsatt till utveckling. En egenbyggd IT-lösning för ledningssystem innebär ofta en stor del teknisk utveckling och anpassning. Det gör att mindre förändringar i organisationen, verksamheten eller i regulatoriska krav snabbt kan leda till stora kostnader och mycket tid i form av teknisk utveckling.

 

Att det är mycket att tänka på innan det går att fatta ett välgrundat beslut om du tjänar på att bygga en egen IT-lösning eller inte är ett faktum, men vi hoppas att det du nu läst är till nytta när du står inför valet. 

 

hispanic-man-technician-doing-diagnostic-tests-on--B44T8UK

 

I vårt kommande inlägg kan du läsa mer om kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska effekter du behöver ta hänsyn till om du står i valet mellan att bygga själv eller välja standardlösning för IT-stöd till ledningssystem. 

 

Om du inte läst vårt förra inlägg och vill veta mer om vilka baskrav ett ledningssystem behöver uppfylla, hittar du det inlägget om du klickar på den här länken.

 

Och här nedanför hittar du vår Checklista för hemmasnickare. I den får du detaljkunskap om de 66 systemfunktioner ett IT-stöd för ledningssystem behöver ha för att kallas professionellt. 👇

New call-to-action

Ämnen: processhanteringssystem, informationshanteringssystem, Management System, ledningssystem

Prenumerera på vårt innehåll

Våra populäraste inlägg

Bild på guiden "Guide Informationshantering för digital transformation inom tillverkningsindustrin"