Boka en demo
Chefen-01-v2-1

Läsvärt

”Att veta när man vet något och att veta när man inte vet något - det är kunskap”

Konfucius (555 f.Kr-479 f.Kr)

Anders Hellborg

Anders Hellborg
Ni kan hitta mig på:

Våra senaste inlägg

Framgångsfaktorer för digitalisering inom tillverkningsindustrin

Att digitalisera inom tillverkningsindustrin kan öppna upp för många fördelar, men det finns också utmaningar. För att...

Läs hela artikeln

Framtidens produktion: En överblick över digitalisering inom tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrin har genomgått en dramatisk förändring de senaste åren. Digitalisering och automatisering har...

Läs hela artikeln

Intervju: Lars Sörqvist om kvalitets- och förbättringsarbete i framtiden

Det här är den fjärde delen i en intervjuserie vi gjort med Lars Sörqvist – VD för Sandholm Associates AB – om ämnet ...

Läs hela artikeln

Visste du att strategisk planering kan försämra(!) ditt resultat?

I svenska organisationer är vi jättebra på strategier och långsiktiga planer. Men tyvärr visar forskningen att...

Läs hela artikeln

Intervju: Lars Sörqvist om kostnaden för bristande kvalitet och vikten av ett fungerande förbättringsarbete.

Det här är den tredje delen i en intervjuserie vi gjort med Lars Sörqvist – VD för Sandholm Associates AB, docent vid...

Läs hela artikeln

Intervju:  Lars Sörqvist och förbättringsarbete i praktiken – tre nyckeldimensioner

Det här är andra delen i en intervjuserie vi gjort med Lars Sörqvist – VD för Sandholm Associates AB, docent vid...

Läs hela artikeln

I en föränderlig värld ställs stora krav på det operativa arbetet

Vår omvärld snurrar allt snabbare och i takt med det ökar den globala konkurrensen. För att hålla sig i framkant krävs...

Läs hela artikeln

Intervju: Lars Sörqvist, expert inom kontinuerligt förbättringsarbete

Det här är första delen i vår intervjuserie med Lars Sörqvist. Lars är VD för Sandholm Associates AB, docent vid...

Läs hela artikeln

Sluta göra riskanalyser bara för att möta kraven i certifieringarna!

Gör ni proaktiva riskkartläggningar i er verksamhet? Gör ni det för att certifieringarna ställer krav på att det ska...

Läs hela artikeln

Checklista: Så ser du till att dina system och digitala verktyg fungerar för hybridarbete

I många företag och organisationer har hemarbetet nu övergått i hybridarbete. Pandemin tvingade fram nya arbetssätt...

Läs hela artikeln

Prenumerera på vårt innehåll

Våra populäraste inlägg

Bild på guiden "Guide Informationshantering för digital transformation inom tillverkningsindustrin"