Boka en demo
Chefen-01-v2-1

Läsvärt

”Att veta när man vet något och att veta när man inte vet något - det är kunskap”

Konfucius (555 f.Kr-479 f.Kr)

Intervju: Lars Sörqvist om kvalitets- och förbättringsarbete i framtiden

Anders Hellborg
Publicerat av: Anders Hellborgden 2022-11-15

Det här är den fjärde delen i en intervjuserie vi gjort med Lars Sörqvist – VD för Sandholm Associates AB – om ämnet kontinuerlig förbättring och vanliga utmaningar kopplade till det.

Guide: Det här behöver du fokusera på för att ditt förbättringsarbete ska bli  lönsamt

I den här intervjun berättar Lars om hur kvalitets- och förbättringsarbetet kommer att se ut i framtiden.

Hur har egentligen digitaliseringen påverkat förbättringsarbete?

– Framförallt har det öppnat en massa nya möjligheter. Organisatoriskt öppnas stora möjligheter när vi lär oss att arbeta i digitala team. Särskilt i stora organisationer är det här jättehäftigt när man nu kan jobba tillsammans med förbättringar även om individerna finns på olika enheter runt om i världen. Att bedriva förbättringar tvärs en stor organisation var tidigare ofta för dyrt och komplext. Idag kan man enkelt göra detta digitalt. För att sådant förbättringsarbete ska fungera så krävs det dock att man har en gemensam kompetensbas och delade metoder i hela verksamheten.

– Sedan är ju tekniken i sig ett viktigt verktyg. Förbättringsexperter behöver inte vara experter på digitalisering men det är oerhört viktigt att man samarbetar med företagets IT-avdelning. Jag har ofta oroat mig för att dagens digitaliseringsvåg allt för ofta förefaller handla mer om investeringar i ny teknik, än om att utveckla och förbättra verksamheter och skapa värde. Inom IT-avdelningarna finns oftast inte kunskapen om verksamhetsutveckling, värdeskapande och processutveckling. Risk finns då att det blir teknik för tekniken skull. Genom att få ihop förbättringskunskap och IT-kunskap så kan vi istället göra stordåd.

– En tredje fördel är att vi nu ser fler bra verktyg som kan hjälpa oss i förbättringsarbetet. Bra mjukvara har sedan länge hjälpt oss att jobba mer analytiskt och faktabaserat. Ett bra exempel på detta är statistiska analysverktyg som Minitab. Nu börjar vi dessutom tillämpa mer sofistikerade tekniker så som machine learning och AI i problemlösningsarbete. Något som vi redan nu börjar träna problemlösare i. Inom en snar framtid kommer vi dessutom kunna bygga upp digitala tvillingar av verksamheten och dess processer där vi kan simulera olika scenarier och förlopp. Därigenom kommer vi kunna ta fram helt andra lösningar än vi tidigare gjort. Tillgången på information ser också annorlunda ut nu, vi har allt mer produkter och processer som är uppkopplade vilket medför att vi enkelt har tillgång till betydligt mer data än förr. Nu börjar tjänsteföretag som ligger långt fram att generera mer data än industrin.

 

Bild på guiden om förbättringsarbete och en knapp med texten "Ladda ner guiden". Illustration.

 

Hur kommer vi arbeta med förbättringsarbete och kvalitet i framtiden?

– Vi kommer att lära oss ännu mer om att arbeta i digitala grupper. Som följd av Covid har många organisationer snabbt utvecklat denna förmåga i det interna arbetet. Nu behöver vi även ta steget mot att fokusera på hela värdekedjan och förbättringsmässigt samverka med externa leverantörer och kunder oberoende av var dessa finns i världen. Den stora utmaningen är att få alla aktörer i hela värdekedjan att “tala samma språk”, alltså att en gemensam kunskapsbas.

– En av de viktigaste sakerna som vi idag fokuserar allra mest på i kvalitets- och förbättringsvärlden är kopplingen till hållbarhet. När vi ser på kvalitetsbristkostnader så påverkar de förstås inåt, men de påverkar även utåt. Vi har ett extremt resursslöseri i dagens organisationer. Ett verkningsfullt hållbarhetsarbete handlar därigenom mycket om att göra rätt saker på rätt sätt.

– Vi behöver förankra hållbarhetsarbetet i förbättringsarbete. Idag är det för mycket prat, för mycket greenwashing och för mycket förhoppningar om gröna innovationer. Innovationer är givetvis mycket spännande, men de styrs ofta av ett visst mått av tur och slump. På vilket sätt de kommer att utvecklas vet vi inte, därför kan vi inte heller planera in dem. Konkret förbättringsarbete kan vi planera in och göra omgående. Förbättringsarbete är styrbart. På så sätt kan vi skapa mer värde med mindre resurser, vilket är en grund till en hållbar utveckling.

– Efter årsskiftet tar jag över ledarskapet över den globala kvalitetsrörelsen International Academy for Quality (IAQ) och ett av mina huvudmål är att knyta kvalitet och förbättring starkare och tydligare till hållbarhet. Hållbarhet måste drivas genom förbättringar i verksamheten. Man kan inte bli hållbar genom att snacka.

 

Tycker du att det är en utmaning att få till det kontinuerliga förbättringsarbetet?


Besök Lars Sörqvists blogg
om du vill veta mer om kvalitets- och förbättringsarbete.

 

 

Ämnen: förbättringsarbete

Prenumerera på vårt innehåll

Våra populäraste inlägg

Bild på guiden