Boka en demo
Chefen-01-v2-1

Läsvärt

”Att veta när man vet något och att veta när man inte vet något - det är kunskap”

Konfucius (555 f.Kr-479 f.Kr)

Kompetenshantering och kvalitetsarbete: Thomas Borg, Avarn Security Systems

Anders Hellborg
Publicerat av: Anders Hellborgden 2022-05-06

Vi har träffat Thomas Borg, kvalitets- och miljöansvarig för Avarn Security Systems för att prata om utmaningarna med kompetenshantering i säkerhetsbranschen.

 

Hej Thomas! Berätta gärna lite kort om din roll och om Avarn Security Systems.

Jag är kvalitets- och miljöansvarig för Avarn Security Systems som är Avarns teknikföretag Sverige. Vi installerar teknisk säkerhet som inbrottslarm, övervakningskameror och brandlarm bland annat. Vi har även en mekanisk sida där vi installerar lås och sådant som rör det mekaniska skyddet.I säkerhetsbranschen är det extra viktigt att hålla ordning på kompetenser och behörigheter. Vilka krav på kompetenser ställs på er egentligen?

 

Ja det är jätteviktigt. Dels har våra kunder vissa kompetenskrav. Det kan vara att våra medarbetare måste ha genomfört vissa utbildningar för att få jobba på kundens anläggningar. Det kan också vara att man ska ha genomfört specifika utbildningar för att få utföra vissa typer av jobb. Ett sådant exempel är en

utbildning som heter “Heta arbeten” där man blir godkänd för att få utföra arbetsmoment som innebär större risk för brand.

Vid installation av inbrottslarm, CCTV, brandlarm och även för installation av lås ställs krav på personcertifieringar. För att vara certifierad anläggarfirma för till exempel inbrottslarm krävs att viss personal har dessa personcertifieringar.

Förutom det behöver våra medarbetare också genomgå specifika produktutbildningar för att kunna jobba med vissa produkter. Det finns olika nivåer på dem, från grundnivå till expert. Vissa system är ju väldigt komplexa.

Så det finns en hel del vi behöver hålla koll på när det gäller kompetenser och behörigheter.


Hur hanterar ni kompetens och behörigheter idag?

I dagsläget har vi en Excelfil som växer ohämmat. Där har vi en slags matris för att hålla ordning på kompetenser och behörigheter. När vi fick höra att Centuri har släppt ny funktionalitet för kompetenshantering lät det intressant. Vi håller just nu på att införa och testa den för att se om det passar oss.


Hur håller ni era Excelfiler uppdaterade?

Vi har rutiner i ledningssystemet för att hålla våra Excelfiler uppdaterade. Vid olika tillfällen när vi träffar våra medarbetare för samtal – vid medarbetarsamtalet till exempel – finns rutiner för att fånga upp framtida behov och vad som är genomgånget. Och när en medarbetare gått en utbildning under löpande verksamhet ska listan eller matrisen uppdateras i samband med att utbildningen är genomförd.

Eftersom vi har vårt ledningssystem och alla dokument som styr verksamheten i Centuri idag skulle det också vara smidigt att ha kompetenshanteringen i samma system. Vår plan är att sätta upp systemet så att det efterliknar vår matris så mycket som möjligt. Då kan vi skapa rutiner i systemet för hur vi hanterar våra kompetenser.

Finns det fler fördelar med att optimera hanteringen av kompetenser?

 

Det finns förstås en viktig ekonomisk faktor. Om vi skickar personal som har rätt kompetens för jobbet går det snabbare och blir bättre kvalitet på det vi gör. Och våra kunder blir mer nöjda.

Vi söker också en smidigare hantering av kompetenser vid nyrekrytering. När en nyanställd börjar behöver den personens erfarenhet och eventuella utbildningar registreras som kompetenser hos oss. Det hoppas vi ska bli enklare i Centuri.

För att uppfylla de krav som finns i normer och certifieringar, speciellt i kvalitetssystemet, krävs att man ska ha koll på kompetenser, ha viss ordning och att man kan visa det vid revision. Vissa kunder kräver också särskilda kompetenser vid upphandlingar, då är det bra att kunna visa upp det.

Hur viktigt är kompetenshanteringen för er?

 

Det värsta som kan hända om man inte har koll på kompetenser är att medarbetare försöker sig på något som den inte har kunskap om och därmed orsakar en olycka. Det kan leda till brand eller en fallolycka exempelvis. Och brandlarm som inte är rätt installerade eller nödutgångar som inte fungerar kan få stora konsekvenser. Så det är väldigt viktigt med kompetenssäkring för oss.

Ämnen: verksamhetsnytta

Prenumerera på vårt innehåll

Våra populäraste inlägg