Boka en demo
Chefen-01-v2-1

Läsvärt

”Att veta när man vet något och att veta när man inte vet något - det är kunskap”

Konfucius (555 f.Kr-479 f.Kr)

Så minskar du kostnaderna kopplade till kompetensbrist

Anders Hellborg
Publicerat av: Anders Hellborgden 2022-05-12

Kompetensbrist är ett stort problem för de flesta branscher idag. Snabba förändringar med ständigt nya innovationer, tekniker, appar, trender och metoder får befintliga arbetssätt att kännas föråldrade.

 

Tidigare kunde verksamheter i större grad förutse kommande förändringar i sin bransch och i den mån det krävdes, rekrytera ny personal. Men med den allt snabbare utvecklingen skulle man behöva nyanställa i högre takt än vad som är hållbart.

Och kompetensbrister kostar stora pengar. Undersökningar visar t ex att bristande kompetens, bristande motivation och stress kostar byggindustrin över 100 miljarder kronor! Inom vården rapporteras det om bristande läkemedelshantering och vårdskador som beror på bristande bemanning och kunskapsbrister hos personalen. Bristen på kompetens anses påtagligt öka risken för vårdskador, medan underbemanning är mer av ett arbetsmiljöproblem. Och följdeffekterna – med ökande kostnader kopplat till psykisk ohälsa, försämrad motivation när man inte känner att man utvecklas etc – ska läggas till detta. Larmsignalerna är många om att vi inte klarar av utmaningarna.

Lösningen är egentligen enkel – ett kontinuerligt säkerställande och en kontinuerlig utveckling av varje individs kompetenser. Enligt PwC’s globala undersökning ”Talent Trends” så vill 77% av de tillfrågade höja sin kompetens för att göra sig mer anställningsbara. Så det är inte viljan som saknas. Det behövs dock, precis som i allt kvalitetsarbete, en systematisk utveckling och en förmåga att tydligt koppla kompetensutvecklingen till de konkreta behov som finns och kommer att finnas i verksamheten (och, som sagt, en förmåga att få ihop det med varje enskild individs egen önskan om utveckling).5 tips för att minska kompetensbristkostnaderna:

 

1. Fokusera på de affärsmässiga effekterna av kompetensutveckling. Riktigt medarbetarengagemang och stolthet skapas när man känner att man bidrar.

 

2. Se till att kompetensutvecklingsinsatser direkt kan översättas i daglig handling. Det är först när man kan översätta utbildning och instruktion till praktisk träning som man ökar förmågan.

 

3. Säkerställ individperspektivet. När man kan koppla utvecklingsinsatser till sin egen personliga utveckling och förstår det personliga syftet ökar motivationen.

 

4. Säkerställ individperspektivet. När man kan koppla utvecklingsinsatser till sin egen personliga utveckling och förstår det personliga syftet ökar motivationen.

 

5. Säkerställ kontinuerlig uppföljning och uppdatering av kunskaperna.

 

Vill du diskutera mer, och förstå hur Centuri skulle kunna stödja dig i arbetet med att säkra er verksamhets kompetenser, hör av dig!

 

Ämnen: kompetenshantering

Prenumerera på vårt innehåll

Våra populäraste inlägg

Bild på guiden "Guide Informationshantering för digital transformation inom tillverkningsindustrin"