Så uppnår du verksamhetsnytta i ditt IT-projekt

Centuri_Guide_verksamhetsnytta_228x228-1

Det finns flera faktorer som påverkar om implementeringen av ett IT-stöd leder till ökad verksamhetsnytta eller inte – tydlig ansvarsfördelning, konkreta mål och ett proaktivt arbetssätt är bara några av dem.

I den här guiden går vi igenom hur man kan mäta verksamhetsnytta i IT-projekt, vilka framgångsfaktorerna är och hur du går tillväga för att applicera dem på din verksamhet.


Fyll i dina uppgifter här: