Del 3 av 4 – Förberedelser för ett framgångsrikt systemprojekt

beslutsfattarens_guide_framsida3-2

Denna guide som är del 3 av 4 i en serie av Beslutsfattarens guide, syftar till att fatta rätt investeringsbeslut om IT-stöd för ledningssystem. I den här delen av guiden beskriver vi hur du skapar ett framgångsrikt systeminförande och hur du bäst förbereder din organisation för detta.

Guiden tar upp vilka risker man bör beakta och vad förstudien bör innehålla samt en mall för en enkel kostnads- och investeringskalkyl.


Fyll dina uppgifter här: