Guide: Så väljer du rätt ledningssystem och rätt leverantör

beslutsfattarens_guide_framsida4-1

 

Denna guide som är del 4 av 4 i en serie av Beslutsfattarens guide, syftar till att hjälpa dig att fatta rätt investeringsbeslut om IT-stöd för ledningssystem. I den avslutande delen i serien ger vi dig verktygen för att hitta rätt system och leverantör. Vi tar upp vilka frågor du ska ställa till leverantören samt checklistor på viktiga funktioner som de bör visa för dig. I guiden har vi även listat de viktigaste frågorna du inte får glömma att ställa till referenserna när du träffar dem.


Fyll i dina uppgifter här: