Tips för att ta fram en dokumenthanteringsplan

Att ha en plan för sin dokumenthantering är viktigt för att arbetet i organisationen ska fungera så effektivt som möjligt. På så sätt slipper medarbetarna lägga ner onödig tid på att leta efter information och kan istället lägga tiden på det viktiga arbetet.

I guiden får du tips och råd om vad du ska tänka på när du ska ta fram en plan för er dokumenthantering samt en användbar checklista att arbeta med. En genomarbetad plan kan både spara tid och pengar!


Fyll i dina uppgifter här