Ladda ner undersökningen

Läs mer om behov och förbättringsområden inom infohantering

Informationstrycket i svenska företag ökar och på alla nivåer i företaget ägnas mer av arbetstiden till administration. Vilka problem inom informationshanteringen upplevs som störst? Vilka funktioner i ledningssystemet som anses vara nödvändiga för respektive roll i företaget?

Ladda ner Centuris undersökning och få en bild över vilka förbättringsområden man tycker bör prioriteras i svenska företag.

Fyll i dina uppgifter:

Centuri lagrar din personinformation för att informera dig om våra produkter och tjänster. Du kan när som helst avsäga dig sådan kommunikation. För information om hur du gör detta, liksom på vilket sätt vi säkerställer dina rättigheter till personskydd, kolla in vår Privacy Policy.