Läs mer om behov och förbättringsområden inom infohantering

Informationstrycket i svenska företag ökar och på alla nivåer i företaget ägnas mer av arbetstiden till administration. Vilka problem inom informationshanteringen upplevs som störst? Vilka funktioner i ledningssystemet som anses vara nödvändiga för respektive roll i företaget?

Ladda ner Centuris undersökning och få en bild över vilka förbättringsområden man tycker bör prioriteras i svenska företag.


Fyll i dina uppgifter här: