CCTV-01-6K_friläggning (2)

Vi gör informationshantering enkelt

Sluta slösa tid på onödigt letande

Centuri är ett heltäckande och intuitivt informationshanteringssystem som hjälper er att skapa ordning och reda bland ärenden och dokument (så att ni kan lägga tiden på rätt saker).

Varför Centuri

Flexibelt och skalbart

Ett system som utvecklas i takt med att ni gör det

Centuri frigör arbetstid genom att fungera som nav och motor för all information som skapas och flödar i verksamheter. Systemet är skalbart och kan snabbt och enkelt anpassas efter nya behov och förändringar i omvärlden.

Skärmavbild 2020-11-25 kl. 12.34.41

Användarvänligt & skräddarsytt

Centuri kan anpassas efter varje behov och är intuitivt, mobilt, kompatibelt och lätt att integrera.

Mindre administration & letande

Centuri hjälper dig att skapa, hantera, hitta och följa upp alla typer av ärenden, avtal och dokument.

Klarar komplexa krav

Centuri klarar komplexa organisationsstrukturer såväl som höga regulatoriska villkor och säkerhetskrav.

Lär dig mer

Full livscykelhantering för rätt och riktig information

Med fullständig livscykelhantering och skräddarsydda processer för all flödande information säkerställer ni att rätt person får rätt uppgifter vid rätt tidpunkt. Ni slipper information som tar omvägar, hanteras fel eller faller mellan stolarna. Det gör det enklare, snabbare och säkrare att fatta beslut.

 • Versionshantering garanterar aktuell information
 • Kvalitetssäkring för korrekt hantering och granskning
 • Styrning på grupp- och individnivå minskar informationsbruset
 • Kraftfull behörighetsstyrning ger hög säkerhet
Skärmavbild 2020-11-26 kl. 12.15.11

Mätbara och visuella processer

Centuri gör det möjligt att kontinuerligt mäta det som händer med er information, även när rutiner och arbetssätt förändras. Mätning och visualisering ger insikt i när problem uppstår, vad som är mest tidskrävande, vilka uppgifter som tenderar att fastna och vad som kräver handpåläggning. Det gör att ni hela tiden kan lägga era resurser där de behövs.

 • Visuella och mätbara processer gör er ständigt uppdaterade
 • Automatisering av rätt saker ger medarbetare mer tid till rätt saker
 • Fördefinierade men flexibla arbetsflöden sparar tid och underlättar korrekt hantering och snabba justeringar
Skärmavbild 2020-11-26 kl. 12.18.31
Skärmavbild 2020-11-26 kl. 11.08.52
Skärmavbild 2020-11-26 kl. 11.08.52
Lär dig mer om
 • Skapa & hantera effektiva arbetsflöden
 • Processer och processmodellering
 • Avtalshantering som spar tid
 • Smarta integrationer
 • Dokumenthantering
 • Riskhantering och föbättringsarbete

Centuri skapade förutsättningarna för ett gemensamt arbetssätt och uppmuntrar till kunskapsöverföring.

”I och med att vi införde Centuris dokument- och avvikelsehantering så har vi effektiviserat våra verksamhetsflöden.”

– Ulrika Bengtsson, Aleris
Vilka är Aleris?

Aleris är ett av Nordens ledande privata vårdföretag. De finns i Sverige, Norge och Danmark och erbjuder tjänster inom tre områden – sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa.

Helhetslösning med stabila integrationer

För att bäst utnyttja de digitala verktyg man har krävs robusta integrationer som effektivt väver samman verktygen. Annars riskerar digitaliseringen hindra istället för stötta er i arbetet. Centuri fungerar som helhetslösning men har kraftfulla integrationsmöjligheter på plats.

 • REST-baserade API-er förenklar integrationer.
 • Färdiga komponenter för koppling till intranät och externa webbplatser.
 • Integrerad e-mail i ärendehantering med ticketfunktion
Skärmavbild 2020-11-30 kl. 16.49.28
Cake-05 (1)

Boka en demo

Vi visar gärna systemet och hur du kan använda det på bästa sätt i din organisation.

Boka en demo